CLICK HERE TO
WRITE A COMPLAINT 

placement office a frauds

Share for impact! Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg this

Location/place: delhi

Name of company/service: royal managment solution

royal managment solution. ye hai company ka name or unka phone number 8800750500.

sir
mera name hai rajeev sir me placement office me gay tha or homebased job ke liye main apply kiya phele madam ne mujhe se 1900 rs liye registration karva ya phir
uske bat mujhe skeem samjha ee thi us skeem 1 page type karne ka 30 rs the or
main 100 page time kiye time pe or uske bad main sir aman ke pass phone kiya sir ne khaha ki apna project sent karo do or main kardiya or mujhe khaha tha ke apke report 10 dine me mile jay gi per us hohe nahi main phone ke madam shetal ke pass unhe khaha ke apke file sent nahi hoe hai ap dobara sent kar . main dobara sent kari. mujhe reply aya
apke file name galat hai .main phir file name tike ya uske bad madam ka reply apke data khatam ho gai hai
sir me ap se bat kar raha ho sir 1800 rs pe bhi gay or electrical bill bhi or uske bad 8 horse work karna computer per vobi 10 day sir aunke khelaf action lo ge ke nahi sir unka address hai {{b-11,basement, aradhna bhawan, commercial complex, azadpur, delhi -110033.sir unka email [email protected]

((((rajeev))))))))))
9650419137

Share for impact! Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg this
Comments
 1. 3 years ago
 2. 3 years ago
 3. 3 years ago
 4. 3 years ago
 5. 2 years ago
 6. 2 years ago
 7. 2 years ago
 8. 2 years ago
 9. 2 years ago
 10. 2 years ago
 11. 2 years ago
 12. 2 years ago
 13. 2 years ago
 14. 2 years ago
 15. 2 years ago
 16. 2 years ago
 17. 2 years ago
 18. 2 years ago
 19. 2 years ago
 20. 2 years ago
 21. 2 years ago
 22. 2 years ago
 23. 2 years ago
 24. 2 years ago
 25. 2 years ago
 26. 2 years ago
 27. 2 years ago
 28. 2 years ago
 29. 2 years ago
 30. 2 years ago
 31. 2 years ago
 32. 2 years ago
 33. 2 years ago
 34. 2 years ago
 35. 2 years ago
 36. 2 years ago
 37. 2 years ago
 38. 2 years ago
 39. 2 years ago
 40. 2 years ago
 41. 2 years ago
 42. 2 years ago
 43. 2 years ago
 44. 2 years ago
 45. 2 years ago
 46. 2 years ago
 47. 2 years ago
 48. 2 years ago
 49. 2 years ago
 50. 2 years ago
 51. 2 years ago
 52. 2 years ago
 53. 2 years ago
 54. 2 years ago
 55. 2 years ago
 56. 2 years ago
 57. 2 years ago
 58. 2 years ago
 59. 2 years ago
 60. 2 years ago
 61. 2 years ago
 62. 2 years ago
 63. 2 years ago
 64. 2 years ago
 65. 2 years ago
 66. 2 years ago
 67. 2 years ago
 68. 2 years ago
 69. 2 years ago
 70. 2 years ago
 71. 2 years ago
 72. 2 years ago
 73. 2 years ago
 74. 2 years ago
 75. 2 years ago
 76. 2 years ago
 77. 2 years ago
 78. 2 years ago
 79. 2 years ago
 80. 2 years ago
 81. 2 years ago
 82. 2 years ago
 83. 2 years ago
 84. 2 years ago
 85. 2 years ago
 86. 2 years ago
 87. 2 years ago
 88. 2 years ago
 89. 2 years ago
 90. 2 years ago
 91. 2 years ago
 92. 2 years ago
 93. 2 years ago
 94. 2 years ago
 95. 2 years ago
 96. 2 years ago
 97. 2 years ago
 98. 2 years ago
 99. 2 years ago
 100. 2 years ago
 101. 2 years ago
 102. 2 years ago
 103. 2 years ago
 104. 2 years ago
 105. 2 years ago
 106. 2 years ago
 107. 2 years ago
 108. 2 years ago
 109. 2 years ago
 110. 2 years ago
 111. 2 years ago
 112. 2 years ago
 113. 2 years ago
 114. 2 years ago
 115. 2 years ago
 116. 2 years ago
 117. 2 years ago
 118. 2 years ago
 119. 2 years ago
 120. 2 years ago
 121. 2 years ago
 122. 2 years ago
 123. 2 years ago
 124. 2 years ago
 125. 2 years ago
 126. 2 years ago
 127. 2 years ago
 128. 2 years ago
 129. 2 years ago
 130. 2 years ago
 131. 2 years ago
 132. 2 years ago
 133. 2 years ago
 134. 2 years ago
 135. 2 years ago
 136. 2 years ago
 137. 2 years ago
 138. 2 years ago
 139. 2 years ago
 140. 2 years ago
 141. 2 years ago
 142. 2 years ago
 143. 2 years ago
 144. 2 years ago
 145. 2 years ago
 146. 2 years ago
 147. 2 years ago
 148. 2 years ago
 149. 2 years ago
 150. 2 years ago
 151. 2 years ago
 152. 2 years ago
 153. 2 years ago
 154. 2 years ago
 155. 2 years ago
 156. 2 years ago
 157. 2 years ago
 158. 2 years ago
 159. 2 years ago
 160. 2 years ago
 161. 2 years ago
 162. 2 years ago
 163. 2 years ago
 164. 2 years ago
 165. 2 years ago
 166. 2 years ago
 167. 2 years ago
 168. 2 years ago
 169. 2 years ago
 170. 2 years ago
 171. 2 years ago
 172. 2 years ago
 173. 2 years ago
 174. 2 years ago
 175. 2 years ago
 176. 2 years ago
 177. 2 years ago
 178. 2 years ago
 179. 2 years ago
 180. 2 years ago
 181. 2 years ago
 182. 2 years ago
 183. 2 years ago
 184. 2 years ago
 185. 2 years ago
 186. 2 years ago
 187. 2 years ago
 188. 1 year ago
 189. 1 year ago
 190. 1 year ago
 191. 1 year ago
 192. 1 year ago
 193. 1 year ago
 194. 1 year ago
 195. 1 year ago
 196. 1 year ago
 197. 1 year ago
 198. 1 year ago
 199. 1 year ago
 200. 1 year ago
 201. 1 year ago
 202. 1 year ago
 203. 1 year ago
 204. 1 year ago
 205. 1 year ago
 206. 1 year ago
 207. 1 year ago
 208. 1 year ago
 209. 1 year ago
 210. 1 year ago
 211. 1 year ago
 212. 1 year ago
 213. 1 year ago
 214. 1 year ago
 215. 1 year ago
 216. 1 year ago
 217. 1 year ago
 218. 1 year ago
 219. 1 year ago
 220. 1 year ago
 221. 1 year ago
 222. 1 year ago
 223. 1 year ago
 224. 1 year ago
 225. 1 year ago
 226. 1 year ago
 227. 1 year ago
 228. 1 year ago
 229. 1 year ago
 230. 1 year ago
 231. 1 year ago
 232. 1 year ago
 233. 1 year ago
 234. 1 year ago
 235. 1 year ago
 236. 1 year ago
 237. 1 year ago
 238. 1 year ago
 239. 1 year ago
 240. 1 year ago
 241. 1 year ago
 242. 1 year ago
 243. 1 year ago
 244. 1 year ago
 245. 1 year ago
 246. 1 year ago
 247. 1 year ago
 248. 1 year ago
 249. 1 year ago
 250. 1 year ago
 251. 1 year ago
 252. 1 year ago
 253. 1 year ago
 254. 1 year ago
 255. 1 year ago
 256. 1 year ago
 257. 1 year ago
 258. 1 year ago
 259. 1 year ago
 260. 1 year ago
 261. 1 year ago
 262. 1 year ago
 263. 1 year ago
 264. 12 months ago
 265. 12 months ago
 266. 12 months ago
 267. 12 months ago
 268. 12 months ago
 269. 12 months ago
 270. 12 months ago
 271. 12 months ago
 272. 12 months ago
 273. 11 months ago
 274. 11 months ago
 275. 11 months ago
 276. 11 months ago
 277. 11 months ago
 278. 11 months ago
 279. 11 months ago
 280. 11 months ago
 281. 11 months ago
 282. 11 months ago
 283. 11 months ago
 284. 11 months ago
 285. 11 months ago
 286. 10 months ago
 287. 10 months ago
 288. 10 months ago
 289. 10 months ago
 290. 10 months ago
 291. 10 months ago
 292. 10 months ago
 293. 10 months ago
 294. 10 months ago
 295. 10 months ago
 296. 10 months ago
 297. 9 months ago
 298. 9 months ago
 299. 8 months ago
 300. 8 months ago
 301. 8 months ago
 302. 8 months ago
 303. 8 months ago
 304. 8 months ago
 305. 8 months ago
 306. 8 months ago
 307. 8 months ago
 308. 8 months ago
 309. 7 months ago
 310. 7 months ago
 311. 7 months ago
 312. 7 months ago
 313. 7 months ago
 314. 7 months ago
 315. 7 months ago
 316. 7 months ago
 317. 7 months ago
 318. 7 months ago
 319. 7 months ago
 320. 6 months ago
 321. 6 months ago
 322. 6 months ago
 323. 6 months ago
 324. 6 months ago
 325. 6 months ago
 326. 6 months ago
 327. 6 months ago
 328. 6 months ago
 329. 6 months ago
 330. 6 months ago
 331. 6 months ago
 332. 6 months ago
 333. 5 months ago
 334. 5 months ago
 335. 5 months ago
 336. 5 months ago
 337. 5 months ago
 338. 5 months ago
 339. 4 months ago
 340. 4 months ago
 341. 4 months ago
 342. 4 months ago
 343. 4 months ago
 344. 4 months ago
 345. 4 months ago
 346. 4 months ago
 347. 4 months ago
 348. 4 months ago
 349. 4 months ago
 350. 4 months ago
 351. 3 months ago
 352. 3 months ago
 353. 3 months ago
 354. 3 months ago
 355. 2 months ago
 356. 2 months ago
 357. 2 months ago
 358. 2 months ago
 359. 2 months ago
 360. 2 months ago
 361. 2 months ago
 362. 2 months ago
 363. 2 months ago
 364. 2 months ago
 365. 2 months ago
 366. 1 month ago
 367. 1 month ago
 368. 1 month ago
 369. 4 weeks ago
 370. 4 weeks ago
 371. 4 weeks ago
 372. 2 weeks ago
 373. 2 weeks ago
 374. 2 weeks ago

Leave a Reply

Your email address will not be published.