CLICK HERE TO
WRITE A COMPLAINT 

placement office a frauds

Location/place: delhi

Name of company/service: royal managment solution

royal managment solution. ye hai company ka name or unka phone number 8800750500.

sir
mera name hai rajeev sir me placement office me gay tha or homebased job ke liye main apply kiya phele madam ne mujhe se 1900 rs liye registration karva ya phir
uske bat mujhe skeem samjha ee thi us skeem 1 page type karne ka 30 rs the or
main 100 page time kiye time pe or uske bad main sir aman ke pass phone kiya sir ne khaha ki apna project sent karo do or main kardiya or mujhe khaha tha ke apke report 10 dine me mile jay gi per us hohe nahi main phone ke madam shetal ke pass unhe khaha ke apke file sent nahi hoe hai ap dobara sent kar . main dobara sent kari. mujhe reply aya
apke file name galat hai .main phir file name tike ya uske bad madam ka reply apke data khatam ho gai hai
sir me ap se bat kar raha ho sir 1800 rs pe bhi gay or electrical bill bhi or uske bad 8 horse work karna computer per vobi 10 day sir aunke khelaf action lo ge ke nahi sir unka address hai {{b-11,basement, aradhna bhawan, commercial complex, azadpur, delhi -110033.sir unka email [email protected]

((((rajeev))))))))))
9650419137

Share for action
Comments
 1. 6 years ago
 2. 6 years ago
 3. 5 years ago
 4. 5 years ago
 5. 5 years ago
 6. 5 years ago
 7. 5 years ago
 8. 5 years ago
 9. 5 years ago
 10. 5 years ago
 11. 5 years ago
 12. 5 years ago
 13. 5 years ago
 14. 5 years ago
 15. 5 years ago
 16. 5 years ago
 17. 5 years ago
 18. 5 years ago
 19. 5 years ago
 20. 5 years ago
 21. 5 years ago
 22. 5 years ago
 23. 5 years ago
 24. 5 years ago
 25. 5 years ago
 26. 5 years ago
 27. 5 years ago
 28. 5 years ago
 29. 5 years ago
 30. 5 years ago
 31. 5 years ago
 32. 5 years ago
 33. 5 years ago
 34. 5 years ago
 35. 5 years ago
 36. 5 years ago
 37. 5 years ago
 38. 5 years ago
 39. 5 years ago
 40. 5 years ago
 41. 5 years ago
 42. 5 years ago
 43. 5 years ago
 44. 5 years ago
 45. 5 years ago
 46. 5 years ago
 47. 5 years ago
 48. 5 years ago
 49. 5 years ago
 50. 5 years ago
 51. 5 years ago
 52. 5 years ago
 53. 5 years ago
 54. 5 years ago
 55. 5 years ago
 56. 5 years ago
 57. 5 years ago
 58. 5 years ago
 59. 5 years ago
 60. 5 years ago
 61. 5 years ago
 62. 5 years ago
 63. 5 years ago
 64. 5 years ago
 65. 5 years ago
 66. 5 years ago
 67. 5 years ago
 68. 5 years ago
 69. 5 years ago
 70. 5 years ago
 71. 5 years ago
 72. 5 years ago
 73. 5 years ago
 74. 5 years ago
 75. 5 years ago
 76. 5 years ago
 77. 5 years ago
 78. 5 years ago
 79. 5 years ago
 80. 5 years ago
 81. 5 years ago
 82. 5 years ago
 83. 5 years ago
 84. 5 years ago
 85. 5 years ago
 86. 5 years ago
 87. 5 years ago
 88. 5 years ago
 89. 5 years ago
 90. 5 years ago
 91. 5 years ago
 92. 5 years ago
 93. 5 years ago
 94. 5 years ago
 95. 5 years ago
 96. 5 years ago
 97. 5 years ago
 98. 5 years ago
 99. 5 years ago
 100. 5 years ago
 101. 5 years ago
 102. 5 years ago
 103. 5 years ago
 104. 5 years ago
 105. 5 years ago
 106. 5 years ago
 107. 5 years ago
 108. 5 years ago
 109. 5 years ago
 110. 5 years ago
 111. 5 years ago
 112. 5 years ago
 113. 5 years ago
 114. 5 years ago
 115. 5 years ago
 116. 5 years ago
 117. 5 years ago
 118. 5 years ago
 119. 5 years ago
 120. 5 years ago
 121. 5 years ago
 122. 5 years ago
 123. 5 years ago
 124. 5 years ago
 125. 5 years ago
 126. 5 years ago
 127. 5 years ago
 128. 5 years ago
 129. 5 years ago
 130. 5 years ago
 131. 5 years ago
 132. 5 years ago
 133. 5 years ago
 134. 4 years ago
 135. 4 years ago
 136. 4 years ago
 137. 4 years ago
 138. 4 years ago
 139. 4 years ago
 140. 4 years ago
 141. 4 years ago
 142. 4 years ago
 143. 4 years ago
 144. 4 years ago
 145. 4 years ago
 146. 4 years ago
 147. 4 years ago
 148. 4 years ago
 149. 4 years ago
 150. 4 years ago
 151. 4 years ago
 152. 4 years ago
 153. 4 years ago
 154. 4 years ago
 155. 4 years ago
 156. 4 years ago
 157. 4 years ago
 158. 4 years ago
 159. 4 years ago
 160. 4 years ago
 161. 4 years ago
 162. 4 years ago
 163. 4 years ago
 164. 4 years ago
 165. 4 years ago
 166. 4 years ago
 167. 4 years ago
 168. 4 years ago
 169. 4 years ago
 170. 4 years ago
 171. 4 years ago
 172. 4 years ago
 173. 4 years ago
 174. 4 years ago
 175. 4 years ago
 176. 4 years ago
 177. 4 years ago
 178. 4 years ago
 179. 4 years ago
 180. 4 years ago
 181. 4 years ago
 182. 4 years ago
 183. 4 years ago
 184. 4 years ago
 185. 4 years ago
 186. 4 years ago
 187. 4 years ago
 188. 4 years ago
 189. 4 years ago
 190. 4 years ago
 191. 4 years ago
 192. 4 years ago
 193. 4 years ago
 194. 4 years ago
 195. 4 years ago
 196. 4 years ago
 197. 4 years ago
 198. 4 years ago
 199. 4 years ago
 200. 4 years ago
 201. 4 years ago
 202. 4 years ago
 203. 4 years ago
 204. 4 years ago
 205. 4 years ago
 206. 4 years ago
 207. 4 years ago
 208. 4 years ago
 209. 4 years ago
 210. 4 years ago
 211. 4 years ago
 212. 4 years ago
 213. 4 years ago
 214. 4 years ago
 215. 4 years ago
 216. 4 years ago
 217. 4 years ago
 218. 4 years ago
 219. 4 years ago
 220. 4 years ago
 221. 4 years ago
 222. 4 years ago
 223. 4 years ago
 224. 4 years ago
 225. 4 years ago
 226. 4 years ago
 227. 4 years ago
 228. 4 years ago
 229. 4 years ago
 230. 4 years ago
 231. 4 years ago
 232. 4 years ago
 233. 4 years ago
 234. 4 years ago
 235. 4 years ago
 236. 4 years ago
 237. 4 years ago
 238. 4 years ago
 239. 4 years ago
 240. 4 years ago
 241. 4 years ago
 242. 4 years ago
 243. 4 years ago
 244. 4 years ago
 245. 4 years ago
 246. 4 years ago
 247. 4 years ago
 248. 4 years ago
 249. 4 years ago
 250. 4 years ago
 251. 4 years ago
 252. 4 years ago
 253. 4 years ago
 254. 4 years ago
 255. 4 years ago
 256. 4 years ago
 257. 4 years ago
 258. 4 years ago
 259. 4 years ago
 260. 4 years ago
 261. 4 years ago
 262. 4 years ago
 263. 4 years ago
 264. 4 years ago
 265. 4 years ago
 266. 4 years ago
 267. 4 years ago
 268. 4 years ago
 269. 4 years ago
 270. 4 years ago
 271. 4 years ago
 272. 4 years ago
 273. 4 years ago
 274. 4 years ago
 275. 4 years ago
 276. 4 years ago
 277. 4 years ago
 278. 4 years ago
 279. 4 years ago
 280. 4 years ago
 281. 4 years ago
 282. 4 years ago
 283. 4 years ago
 284. 4 years ago
 285. 4 years ago
 286. 4 years ago
 287. 4 years ago
 288. 4 years ago
 289. 4 years ago
 290. 4 years ago
 291. 4 years ago
 292. 4 years ago
 293. 4 years ago
 294. 4 years ago
 295. 4 years ago
 296. 4 years ago
 297. 4 years ago
 298. 4 years ago
 299. 3 years ago
 300. 3 years ago
 301. 3 years ago
 302. 3 years ago
 303. 3 years ago
 304. 3 years ago
 305. 3 years ago
 306. 3 years ago
 307. 3 years ago
 308. 3 years ago
 309. 3 years ago
 310. 3 years ago
 311. 3 years ago
 312. 3 years ago
 313. 3 years ago
 314. 3 years ago
 315. 3 years ago
 316. 3 years ago
 317. 3 years ago
 318. 3 years ago
 319. 3 years ago
 320. 3 years ago
 321. 3 years ago
 322. 3 years ago
 323. 3 years ago
 324. 3 years ago
 325. 3 years ago
 326. 3 years ago
 327. 3 years ago
 328. 3 years ago
 329. 3 years ago
 330. 3 years ago
 331. 3 years ago
 332. 3 years ago
 333. 3 years ago
 334. 3 years ago
 335. 3 years ago
 336. 3 years ago
 337. 3 years ago
 338. 3 years ago
 339. 3 years ago
 340. 3 years ago
 341. 3 years ago
 342. 3 years ago
 343. 3 years ago
 344. 3 years ago
 345. 3 years ago
 346. 3 years ago
 347. 3 years ago
 348. 3 years ago
 349. 3 years ago
 350. 3 years ago
 351. 3 years ago
 352. 3 years ago
 353. 3 years ago
 354. 3 years ago
 355. 3 years ago
 356. 3 years ago
 357. 3 years ago
 358. 3 years ago
 359. 3 years ago
 360. 3 years ago
 361. 3 years ago
 362. 3 years ago
 363. 3 years ago
 364. 3 years ago
 365. 3 years ago
 366. 3 years ago
 367. 3 years ago
 368. 3 years ago
 369. 3 years ago
 370. 3 years ago
 371. 3 years ago
 372. 3 years ago
 373. 3 years ago
 374. 3 years ago
 375. 3 years ago
 376. 3 years ago
 377. 3 years ago
 378. 3 years ago
 379. 3 years ago
 380. 3 years ago
 381. 3 years ago
 382. 3 years ago
 383. 3 years ago
 384. 3 years ago
 385. 2 years ago
 386. 2 years ago
 387. 2 years ago
 388. 2 years ago
 389. 2 years ago
 390. 2 years ago
 391. 2 years ago
 392. 2 years ago
 393. 2 years ago
 394. 2 years ago
 395. 2 years ago
 396. 2 years ago
 397. 2 years ago
 398. 2 years ago
 399. 2 years ago
 400. 2 years ago
 401. 2 years ago
 402. 2 years ago
 403. 2 years ago
 404. 2 years ago
 405. 1 year ago
 406. 1 year ago
 407. 1 year ago
 408. 1 year ago
 409. 1 year ago
 410. 1 year ago
 411. 1 year ago
 412. 12 months ago
 413. 1 month ago
 414. 1 month ago
 415. 1 month ago

Leave a Reply

Your email address will not be published.