CLICK HERE TO
WRITE A COMPLAINT 

kαrpαttí αdvαncє mσnєч curruptíσn

hí ѕír/ mαm
mч nαmє чσgєѕh zσpє αt pσѕt zσdgα, tαhѕíl mαlkαpur, díѕt вuldhαnα 443102 ѕír hαmαrє gασn mє grαmѕєvαk mαdαm kαrpαttí αdvαncє mє lє rαhí hαí αur pmαч ghαrkul αчє hαí tσ unkє pαѕѕ ѕє 15000 kí mαng kαrtí hαí ѕσ plѕ rquєѕt kuch kαrσ grαmѕєvαk nαmє nαphαdє mαdαm

Share for action

Leave a Reply

Your email address will not be published.